Политика по качество
Избор на език:
Български English

 

Пристанищен терминал Балчик разполага с квалифициран и опитен персонал, който в съчетание с добрата техническа обезпеченост са гаранция, че в Пристанищен терминал Балчик клиентите могат да получат широка гама качествени и не на висока цена услуги. Пристанището работи на непрекъснат 24 часов режим, 7 дни в седмицата.

Основните услуги, извършвани от дружеството, са претоварни услуги, съхранение на товари в откритите складови площи и пристанищна спедиторска услуга.

 

Пристанищен терминал Балчик предоставя на своите клиенти комплекс от допълнителни услуги: прехвърляне(пренареждане) на товари, теглене, сортировка, укрепване и разкрепване, палетизация и депалетизация, тримиране, измиване, боядисване, отваряне и затваряне на люкови закрития на корабни товарни помещения, поставяне на противозамръзващи средства в камиони или ремаркета.

*Претеглянето на камионите с насипни товари се извършва посредством предцизна електронна везна (до 60 т), разположена на товарния портал в пристанището.

„Порт Балчик„ АД извършва и редица други допълнителни услуги: снабдяване с вода, инсталиране на телефонен пост на кораб, електрозахранване, приемане и третиране на битови отпадъци, отдаване за ползване на пристанищни технически средства (мобилни кранове, кофъчни товарачи и др.),докуване на яхти, швартоване и отшвартоване на кораб.

Информация за всички видове услуги, предлагани в Пристанищен терминал Балчик, може да получите на телефони:

Изпълнителен Директор:

0579 76752 ; 0885 298 442;
e-mail: management@port-balchik.com

Главен счетоводител:

0579 72024 ; 0885 298 420;
e-mail: accounting@port-balchik.com