Политика по качество
Избор на език:
Български English

 

С отличните си транспортни връзки и кръстопътно местоположение, пристанищен терминал Балчик е удобен мост за товаропотоците между Европа, Русия, Украйна, Кавказ, Средна Азия, Средния и Далечен Изток. Пристанище Балчик е свързано с транспортната мрежа на Република България чрез автомобилен асфалтов път, който е част от инфраструктурата на гр.Балчик. Връзката на Пристанищния терминал с Черно море е директна. Плавателните съдове подхождат на собствен ход по фарватер определен от ИА” Морска администрация” . Използването на пилот е задължително. На около 300 м преди кейовата стоянка, корабите се посрещат от влекач, като броят и мощността им зависи от товароподемността на кораба и се определя от ИА „ Морска администрация”.

 

В залива на град Балчик има определена котвена стоянка.