Политика по качество
Избор на език:
Български English

 

Пристанищен терминал Балчик е морската врата на Добруджа, един от най-големите производителни райони на зърно в България. Разположено е на 40 км северно от град Варна. Местоположението му се характеризира с преобладаващо южна експозиция на бреговата линия. Територията му е 11 338 кв. м. / 13 514 кв.м. е общата площ , включително и площта на вълнолома.

Пристанищен терминал Балчик е многоцелево пристанище с модерна техника. Специализиран е за обработка на генерални, насипни, растителни наливни товари и поща с непрекъснат режим на работа. Основна характериктика на пристанището е обработка на насипни товари, предимно зърнени.

Пристанищен терминал Балчик разполага с две товарни места с обща дължина 164 m, като могат да се обработват едновременно два плавателни съда. Мястото на Пристанищния терминал е обособено при кейова стена, изградена при уширение на вълнозащитния мол. На същото уширение, свързващо мола с брега, са разположени и откритите складови площи на обща площ от 4200 м2, товаро-разтоварното оборудване и обслужващите сгради на пристанището.

Обявената безопасна дълбочина на газене на корабите е 8,0 m. Пристанищният терминал разполага с два новозакупени отбивни съоръжения / фендери / на “Fentek “ – Германия, с използването на които безопасната дълбочина се увеличава.

Надстройката на кейовите стени е на височина 2,2 m над средното водно ниво. От 25.05.2006г. Пристанищен терминал Балчик е отдаден на концесия за период от 25 години.

„Порт Балчик„ АД , като пристанищен оператор на Пристанищен терминал Балчик, следва политика на постоянни инвестиции в модернизация , в технологично обновление и развитие и подобряване условията на труд. В Пристанищен терминал Балчик е въведен стандарта за качество ISO 9001:2000 и е едно от първите Черноморски пристанища сертифицирано спрямо изискванията на Международния кодекс за сигурност на корабите и пристанищата - ISPS Code.